• نگار
  • 08 دسامبر 20
  • برنامه اندروید
  • 149 views
  • هیچ نظر

دانلود برنامه نمایش پلیس و دوربین های کنترل سرعت Radarbot v7.5.2

برنامه دوربین کنترل سرعت Radarbot

نرم افزار شناسایی دوربین های جاده ای Radarbot : Speed Camera Detector & Speedometer

Radarbot : Speed Camera Detector & Speedometer برنامه ای برای دیدن و شناسایی دوربین هایی است که در مسیر جاده قرار دارند. با کمک این برنامه قبل از رسیدن به دوربین ها می توانید مکان آنها را بفهمید.