• ♾ jonquil ♾
  • 30 مارس 21
  • برنامه اندروید
  • 133 views
  • هیچ نظر

دانلود برنامه اندروید تقویم کامل aCalendar+ Calendar & Tasks v2.5.0 Final

aCalendar+ Calendar & Tasks تقویم اندروید

برنامه تقویم برای گوشی aCalendar+ Calendar & Tasks

یکی از مهمترین ابزاری که هر روزه بسیار افراد با آن سروکار دارند تقویم است. برای برنامه ریزی های روزانه، کاری و تجاری حتما به یک تقویم کامل احتیاج داریم که با نصب کردن آن در گوشی بتوانیم دسترسی کامل به رویدادهای روز داشته باشیم!