• فرهاد
  • 14 نوامبر 20
  • بازی اندروید
  • 225 views
  • هیچ نظر

دانلود بازی مزرعه داری برای اندروید Township v7.9.0

بازی مزرعه داری تان شیپ Township یکی از بهترین شبیه سازهای مزرعه داری مدرن برای سیستم عامل اندروید می باشد که در آن می بایست به مدیریت یک مزرعه پرداخته و با پیش بردن کارهای خود و توسعه دادن آن امتیازات بیشتری کسب کنید.

بازی اندروید تان شیپ Township مزرعه داری